שולחן סלון אקציה

שולחן סלון אקציה

מידה:

60X60X49 – S

80X80X45 – L

מחיר:

900 ש"ח – S

1300 ש"ח – L

(MM)

שולחן סלון אקציה

מידה:

60X60X49 – S

80X80X45 – L

מחיר:

900 ש"ח – S

1300 ש"ח – L

(MM)

שולחן סלון אקציה

מידה:

60X60X49 – S

80X80X45 – L

מחיר:

900 ש"ח – S

1300 ש"ח – L

(MM)