פינת אוכל "אייפל"

פינת אוכל "אייפל"

עץ שיטה

מידות:
160X90X76 – מחיר: 3500 ש"ח
175X100X76 – מחיר: 3960 ש"ח
200X110X76 – מחיר: 4600 ש"ח
210X110X76 – מחיר: 5100 ש"ח
220X110X76 – מחיר: 5390 ש"ח

(PR)

פינת אוכל "אייפל"

עץ שיטה

מידות:
160X90X76 – מחיר: 3500 ש"ח
175X100X76 – מחיר: 3960 ש"ח
200X110X76 – מחיר: 4600 ש"ח
210X110X76 – מחיר: 5100 ש"ח
220X110X76 – מחיר: 5390 ש"ח

(PR)

פינת אוכל "אייפל"

עץ שיטה

מידות:
160X90X76 – מחיר: 3500 ש"ח
175X100X76 – מחיר: 3960 ש"ח
200X110X76 – מחיר: 4600 ש"ח
210X110X76 – מחיר: 5100 ש"ח
220X110X76 – מחיר: 5390 ש"ח

(PR)