קונסולה מוסקבה שחורה

קונסולה מוסקבה שחורה

מידות:

3 מגירות – 115X35X76

2 מגירות – 80X35X76

מחיר:

3 מגירות – 2400 ש”ח

2 מגירות – 2100 ש”ח

(PR)

קונסולה מוסקבה שחורה

מידות:

3 מגירות – 115X35X76

2 מגירות – 80X35X76

מחיר:

3 מגירות – 2400 ש”ח

2 מגירות – 2100 ש”ח

(PR)

קונסולה מוסקבה שחורה

מידות:

3 מגירות – 115X35X76

2 מגירות – 80X35X76

מחיר:

3 מגירות – 2400 ש”ח

2 מגירות – 2100 ש”ח

(PR)