קונסולה דונה

קונסולה דונה

שילוב של עץ אקסייה ורגליי מתכת שחורות

מידות: 

מגירה אחת: רוחב 60 ס"מ / גובה 80 ס"מ / עומק 33 ס"מ – 1380 ש"ח

במבצע 2 מגירות:

– רוחב 80 ס"מ / גובה 80 ס"מ / עומק 33 ס"מ

1180 ש"ח (במקום 1780 ש"ח)

– רוחב 100 ס"מ / גובה 80 ס"מ / עומק 33 ס"מ

1480 ש"ח (במקום 2200 ש"ח)

במבצע 3 מגירות: רוחב 120 ס"מ / גובה 80 ס"מ / עומק 33 ס"מ

1480 ש"ח (במקום 2200 ש"ח)

4 מגירות: רוחב 150 ס"מ / גובה 80 ס"מ / עומק 33 ס"מ – 3200 ש"ח

(LE)

קונסולה דונה

שילוב של עץ אקסייה ורגליי מתכת שחורות

מידות: 

מגירה אחת: רוחב 60 ס"מ / גובה 80 ס"מ / עומק 33 ס"מ – 1380 ש"ח

במבצע 2 מגירות:

– רוחב 80 ס"מ / גובה 80 ס"מ / עומק 33 ס"מ

1180 ש"ח (במקום 1780 ש"ח)

– רוחב 100 ס"מ / גובה 80 ס"מ / עומק 33 ס"מ

1480 ש"ח (במקום 2200 ש"ח)

במבצע 3 מגירות: רוחב 120 ס"מ / גובה 80 ס"מ / עומק 33 ס"מ

1480 ש"ח (במקום 2200 ש"ח)

4 מגירות: רוחב 150 ס"מ / גובה 80 ס"מ / עומק 33 ס"מ – 3200 ש"ח

(LE)

קונסולה דונה

שילוב של עץ אקסייה ורגליי מתכת שחורות

מידות: 

מגירה אחת: רוחב 60 ס"מ / גובה 80 ס"מ / עומק 33 ס"מ – 1380 ש"ח

במבצע 2 מגירות:

– רוחב 80 ס"מ / גובה 80 ס"מ / עומק 33 ס"מ

1180 ש"ח (במקום 1780 ש"ח)

– רוחב 100 ס"מ / גובה 80 ס"מ / עומק 33 ס"מ

1480 ש"ח (במקום 2200 ש"ח)

במבצע 3 מגירות: רוחב 120 ס"מ / גובה 80 ס"מ / עומק 33 ס"מ

1480 ש"ח (במקום 2200 ש"ח)

4 מגירות: רוחב 150 ס"מ / גובה 80 ס"מ / עומק 33 ס"מ – 3200 ש"ח

(LE)