קומודה ניו יורק

קומודה ניו יורק

6 מגירות

צבע: שחור

עץ בוקיצה – אלמ

מידות: 100X42X80

מחיר: 2750 ש"ח

(MM)

קומודה ניו יורק

6 מגירות

צבע: שחור

עץ בוקיצה – אלמ

מידות: 100X42X80

מחיר: 2750 ש"ח

(MM)

קומודה ניו יורק

6 מגירות

צבע: שחור

עץ בוקיצה – אלמ

מידות: 100X42X80

מחיר: 2750 ש"ח

(MM)