קומודה / ארון נעליים אוסלו

קומודה / ארון נעליים אוסלו

עץ שיטה מלא

מידה: 130X40X88

מחיר: 3278 ש"ח

(MM)

קומודה / ארון נעליים אוסלו

עץ שיטה מלא

מידה: 130X40X88

מחיר: 3278 ש"ח

(MM)

קומודה / ארון נעליים אוסלו

עץ שיטה מלא

מידה: 130X40X88

מחיר: 3278 ש"ח

(MM)