ערכה לציור על חולצה

shirt1.jpg
ערכה לציור על חולצה.
הערכה כוללת צבעים ונייר פרגמנט מיוחד להעברה.
הערכה איננה כוללת חולצה.

shirt3.jpg

shirt1.jpg
ערכה לציור על חולצה.
הערכה כוללת צבעים ונייר פרגמנט מיוחד להעברה.
הערכה איננה כוללת חולצה.

shirt3.jpg

shirt1.jpg
ערכה לציור על חולצה.
הערכה כוללת צבעים ונייר פרגמנט מיוחד להעברה.
הערכה איננה כוללת חולצה.

shirt3.jpg