ערכה לייצור קופסאות לפיית שיניים

4564_package.png 
קופסת מזכרת לפיית שיניים משלכם

4564_package.png 

 פשוט עצבו וצבעו על מנת ליצור קופסת מזכרת לפיית שיניים משלכם.

שמרו בה את השיניים שלכם שנפלו יחד עם תעודה.

זוהי ערכת מלאכת יד מדליקה המשמרת גם זכרונות.

4564_package.png 
קופסת מזכרת לפיית שיניים משלכם

4564_package.png 

 פשוט עצבו וצבעו על מנת ליצור קופסת מזכרת לפיית שיניים משלכם.

שמרו בה את השיניים שלכם שנפלו יחד עם תעודה.

זוהי ערכת מלאכת יד מדליקה המשמרת גם זכרונות.

4564_package.png 
קופסת מזכרת לפיית שיניים משלכם

4564_package.png 

 פשוט עצבו וצבעו על מנת ליצור קופסת מזכרת לפיית שיניים משלכם.

שמרו בה את השיניים שלכם שנפלו יחד עם תעודה.

זוהי ערכת מלאכת יד מדליקה המשמרת גם זכרונות.