סריגת פרפרים

4630.package.png 
 נלמד להשתמש בסליל סריגה מדליק שעוצב במיוחד עבור ילדים

4630.package.png 
 בעזרת ערכת סריגת פרפרים נלמד להשתמש בסליל סריגה מדליק שעוצב במיוחד עבור ילדים ליצירת פרפרים מחוט צמר טווי.
4630.package.png 
 נלמד להשתמש בסליל סריגה מדליק שעוצב במיוחד עבור ילדים

4630.package.png 
 בעזרת ערכת סריגת פרפרים נלמד להשתמש בסליל סריגה מדליק שעוצב במיוחד עבור ילדים ליצירת פרפרים מחוט צמר טווי.
4630.package.png 
 נלמד להשתמש בסליל סריגה מדליק שעוצב במיוחד עבור ילדים

4630.package.png 
 בעזרת ערכת סריגת פרפרים נלמד להשתמש בסליל סריגה מדליק שעוצב במיוחד עבור ילדים ליצירת פרפרים מחוט צמר טווי.