קונסולה ולנסיה קטנה / מיני

קונסולה ולנסיה קטנה / מיני

מידות: 60X30X85

80X30X85

מחיר: 1850 ש"ח – מיני

2100 ש"ח – קטנה

(PR)

קונסולה ולנסיה קטנה / מיני

מידות: 60X30X85

80X30X85

מחיר: 1850 ש"ח – מיני

2100 ש"ח – קטנה

(PR)

קונסולה ולנסיה קטנה / מיני

מידות: 60X30X85

80X30X85

מחיר: 1850 ש"ח – מיני

2100 ש"ח – קטנה

(PR)