ספרייה ולנסיה

ספרייה ולנסיה

מעץ וברזל

מידות:

– גובה 180 ס"מ / עומק 35 ס"מ / רוחב 90 ס"מ

מחיר: 4800 ש"ח

גובה 180 ס"מ / עומק 35 ס"מ / רוחב 115 ס"מ

מחיר: 5500 ש"ח

(PR)

 

ספרייה ולנסיה

מעץ וברזל

מידות:

– גובה 180 ס"מ / עומק 35 ס"מ / רוחב 90 ס"מ

מחיר: 4800 ש"ח

גובה 180 ס"מ / עומק 35 ס"מ / רוחב 115 ס"מ

מחיר: 5500 ש"ח

(PR)

 

ספרייה ולנסיה

מעץ וברזל

מידות:

– גובה 180 ס"מ / עומק 35 ס"מ / רוחב 90 ס"מ

מחיר: 4800 ש"ח

גובה 180 ס"מ / עומק 35 ס"מ / רוחב 115 ס"מ

מחיר: 5500 ש"ח

(PR)