סט 10 גירים גדולים

 4100-jumbotrianglechalk-10pcs-stacked.png
גירים בצורת משולש שלא מתגלגלים

 4100-jumbotrianglechalk-10pcs-stacked.png
10 גירים גדולים קלים לאחיזה לציור על נייר, לוח, מדרכה ועוד.  השיטה הגאונית לייצר את הגירים בצורת משולש מונעת מהם להתגלגל ובכך להישאר קרוב.  הצורה הייחודית שלהם מסייעת בפיתוח האחיזה המועדפת לכתיבה בגיל מתקדם יותר. 
 4100-jumbotrianglechalk-10pcs-stacked.png
גירים בצורת משולש שלא מתגלגלים

 4100-jumbotrianglechalk-10pcs-stacked.png
10 גירים גדולים קלים לאחיזה לציור על נייר, לוח, מדרכה ועוד.  השיטה הגאונית לייצר את הגירים בצורת משולש מונעת מהם להתגלגל ובכך להישאר קרוב.  הצורה הייחודית שלהם מסייעת בפיתוח האחיזה המועדפת לכתיבה בגיל מתקדם יותר. 
 4100-jumbotrianglechalk-10pcs-stacked.png
גירים בצורת משולש שלא מתגלגלים

 4100-jumbotrianglechalk-10pcs-stacked.png
10 גירים גדולים קלים לאחיזה לציור על נייר, לוח, מדרכה ועוד.  השיטה הגאונית לייצר את הגירים בצורת משולש מונעת מהם להתגלגל ובכך להישאר קרוב.  הצורה הייחודית שלהם מסייעת בפיתוח האחיזה המועדפת לכתיבה בגיל מתקדם יותר.