סט של חמישה מחוררים

 punchers.png
 חיתוכים בצורות שונות

 punchers.png

 סט של חמישה מחוררים שיוצרים חיתוכים בצורות שונות ליצירה מהנה.

מחיר 100 ש"ח 

 punchers.png
 חיתוכים בצורות שונות

 punchers.png

 סט של חמישה מחוררים שיוצרים חיתוכים בצורות שונות ליצירה מהנה.

מחיר 100 ש"ח 

 punchers.png
 חיתוכים בצורות שונות

 punchers.png

 סט של חמישה מחוררים שיוצרים חיתוכים בצורות שונות ליצירה מהנה.

מחיר 100 ש"ח