מנורה עומדת פעמון ברזל – AM421

מנורה עומדת פעמון ברזל – AM421

(ART)