מנורה עומדת פעמון ברזל – AM421

מנורה עומדת פעמון ברזל – AM421

(ART)

 

 

מנורה עומדת פעמון ברזל – AM421

(ART)

 

 

מנורה עומדת פעמון ברזל – AM421

(ART)