מנורה מתכוננת שחורה + זכוכית

גובה 52 ס"מ

(ART)

מנורה מתכוננת שחורה + זכוכית

גובה 52 ס"מ

(ART)