מכתבה מוהבי

רגלי מתכת שחורות

מידות: 120 ס"מ / 60 ס"מ / 90 ס"מ

מחיר: 3200 ש"ח

(PR)

מכתבה מוהבי

רגלי מתכת שחורות

מידות: 120 ס"מ / 60 ס"מ / 90 ס"מ

מחיר: 3200 ש"ח

(PR)