מכונת אומנות בספירלות

4568.package.png 
על הנייר תופיע צורה קליידוסקופית ומרשימה

4568.package.png 

 הניחו את הטושים הצבעוניים בתוך מכונת האמנות הספירלית המדליקה – על הנייר תופיע צורה קליידוסקופית ומרשימה.

הכיף בלתי מוגבל.

4568.package.png 
על הנייר תופיע צורה קליידוסקופית ומרשימה

4568.package.png 

 הניחו את הטושים הצבעוניים בתוך מכונת האמנות הספירלית המדליקה – על הנייר תופיע צורה קליידוסקופית ומרשימה.

הכיף בלתי מוגבל.

4568.package.png 
על הנייר תופיע צורה קליידוסקופית ומרשימה

4568.package.png 

 הניחו את הטושים הצבעוניים בתוך מכונת האמנות הספירלית המדליקה – על הנייר תופיע צורה קליידוסקופית ומרשימה.

הכיף בלתי מוגבל.