מדפי מסגרת יחידים

מדפי מסגרת יחידים

מידות:

מדף מסגרת 20 שחור (גובה 35 רוחב 20 )
מדף מסגרת 35 שחור (גובה 35 רוחב 35 )

מדף מסגרת 50 שחור (גובה 35 רוחב 50 )

מדף מסגרת 65 שחור (גובה 35 רוחב 65 )

(ART)

מדפי מסגרת יחידים

מידות:

מדף מסגרת 20 שחור (גובה 35 רוחב 20 )
מדף מסגרת 35 שחור (גובה 35 רוחב 35 )

מדף מסגרת 50 שחור (גובה 35 רוחב 50 )

מדף מסגרת 65 שחור (גובה 35 רוחב 65 )

(ART)

מדפי מסגרת יחידים

מידות:

מדף מסגרת 20 שחור (גובה 35 רוחב 20 )
מדף מסגרת 35 שחור (גובה 35 רוחב 35 )

מדף מסגרת 50 שחור (גובה 35 רוחב 50 )

מדף מסגרת 65 שחור (גובה 35 רוחב 65 )

(ART)