מדף + מתלה נחושת

בעל 6 ווים

(ART)

מדף + מתלה נחושת

בעל 6 ווים

(ART)