מדף מסגרת עגול

מידות:

מדף מסגרת עגול קוטר 35 שחור
מדף מסגרת עגול קוטר  45 שחור
(ART)

מדף מסגרת עגול

מידות:

מדף מסגרת עגול קוטר 35 שחור
מדף מסגרת עגול קוטר  45 שחור
(ART)