מנורת תליה חובק אוניה AM807 / AM808 / AM809

מנורת תליה חובק אוניה AM807 / AM808 / AM809

גובה 19 ס"מ / קוטר 38 ס"מ

גובה 25 ס"מ / קוטר 50 ס"מ (גוף זה בנוי משלושה בתי מנורה)

גובה 28 ס"מ / קוטר 60 ס"מ

 

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה חובק אוניה AM807 / AM808 / AM809

גובה 19 ס"מ / קוטר 38 ס"מ

גובה 25 ס"מ / קוטר 50 ס"מ (גוף זה בנוי משלושה בתי מנורה)

גובה 28 ס"מ / קוטר 60 ס"מ

 

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה חובק אוניה AM807 / AM808 / AM809

גובה 19 ס"מ / קוטר 38 ס"מ

גובה 25 ס"מ / קוטר 50 ס"מ (גוף זה בנוי משלושה בתי מנורה)

גובה 28 ס"מ / קוטר 60 ס"מ