מנורת תליה AM130 / AM160 / A31

מנורת תליה AM130 / AM160 / A31

גובה 30 ס"מ / קוטר 22 ס"מ

גובה 30 ס"מ / קוטר 27 ס"מ

גובה 37 ס"מ / קוטר 33 ס"מ

(ART)

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה AM130 / AM160 / A31

גובה 30 ס"מ / קוטר 22 ס"מ

גובה 30 ס"מ / קוטר 27 ס"מ

גובה 37 ס"מ / קוטר 33 ס"מ

(ART)

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה AM130 / AM160 / A31

גובה 30 ס"מ / קוטר 22 ס"מ

גובה 30 ס"מ / קוטר 27 ס"מ

גובה 37 ס"מ / קוטר 33 ס"מ

(ART)