מנורת תליה AM5G / AM6G

גובה 23 ס"מ / קוטר 27 ס"מ

גובה 37 ס"מ / קוטר 33 ס"מ

(ART)

מנורת תליה AM5G / AM6G

גובה 23 ס"מ / קוטר 27 ס"מ

גובה 37 ס"מ / קוטר 33 ס"מ

(ART)