מנורת תליה AM31G / AM130G / AM30G

מנורת תליה AM31G / AM130G / AM30G

גובה 30 ס"מ / קוטר 22 ס"מ

גובה 30 ס"מ / קוטר 28 ס"מ

גובה 37 ס"מ / קוטר 33 ס"מ

(ART)

מנורת תליה AM31G / AM130G / AM30G

גובה 30 ס"מ / קוטר 22 ס"מ

גובה 30 ס"מ / קוטר 28 ס"מ

גובה 37 ס"מ / קוטר 33 ס"מ

(ART)

מנורת תליה AM31G / AM130G / AM30G

גובה 30 ס"מ / קוטר 22 ס"מ

גובה 30 ס"מ / קוטר 28 ס"מ

גובה 37 ס"מ / קוטר 33 ס"מ

(ART)