זרוע נחושת רטרו

(זכוכית להמחשה)

(ART)

 

זרוע נחושת רטרו

(זכוכית להמחשה)

(ART)