מנורת זכוכית AM-817

מנורת זכוכית AM-817

גובה 14 ס"מ / קוטר 30 ס"מ

 

מנורת זכוכית AM-817

גובה 14 ס"מ / קוטר 30 ס"מ

 

מנורת זכוכית AM-817

גובה 14 ס"מ / קוטר 30 ס"מ