פס צבירה מרחף

פס צבירה מרחף

אורך 100 ס"מ / רוחב 5 ס"מ – 5 יציאות

אורך 150 ס"מ / רוחב 5 ס"מ – 7 יציאות

אורך 200 ס"מ / רוחב 5 ס"מ – 10 יציאות

פס צבירה מרחף

אורך 100 ס"מ / רוחב 5 ס"מ – 5 יציאות

אורך 150 ס"מ / רוחב 5 ס"מ – 7 יציאות

אורך 200 ס"מ / רוחב 5 ס"מ – 10 יציאות

פס צבירה מרחף

אורך 100 ס"מ / רוחב 5 ס"מ – 5 יציאות

אורך 150 ס"מ / רוחב 5 ס"מ – 7 יציאות

אורך 200 ס"מ / רוחב 5 ס"מ – 10 יציאות