מנורה מתכוננת נחושת + זכוכית

(ART)

מנורה מתכוננת נחושת + זכוכית

(ART)