מנורת קיר לידו + זרוע ארוכה

(גוף זה מוגן מים)

(ART)

מנורת קיר לידו + זרוע ארוכה

(גוף זה מוגן מים)

(ART)