מנורת קיר AM-22 – מוגן מים

גובה 21 ס"מ / קוטר 14 ס"מ

(ללא זרוע)

(ART)

מנורת קיר AM-22 – מוגן מים

גובה 21 ס"מ / קוטר 14 ס"מ

(ללא זרוע)

(ART)