מנורת קיר AM-24 – מוגן מים

גובה 21 ס"מ / קוטר 20 ס"מ

(ללא זרוע)

(ART)

מנורת קיר AM-24 – מוגן מים

גובה 21 ס"מ / קוטר 20 ס"מ

(ללא זרוע)

(ART)