מנורת קיר AM-25 – מוגן מים

גובה 14 ס"מ / קוטר 18 ס"מ

(ללא זרוע)

(ART)

מנורת קיר AM-25 – מוגן מים

גובה 14 ס"מ / קוטר 18 ס"מ

(ללא זרוע)

(ART)