מנורת קיר AM-27 – מוגן מים

גובה 18 ס"מ / קוטר 20 ס"מ

(ללא זרוע)

(ART)

מנורת קיר AM-27 – מוגן מים

גובה 18 ס"מ / קוטר 20 ס"מ

(ללא זרוע)

(ART)