מנורת תליה AM130P / AM31P / AM160P

מנורת תליה AM130P / AM31P / AM160P

גובה 30 ס"מ / קוטר 22 ס"מ

גובה 30 ס"מ / קוטר 27 ס"מ

גובה 37 ס"מ / קוטר 33 ס"מ

 

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה AM130P / AM31P / AM160P

גובה 30 ס"מ / קוטר 22 ס"מ

גובה 30 ס"מ / קוטר 27 ס"מ

גובה 37 ס"מ / קוטר 33 ס"מ

 

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה AM130P / AM31P / AM160P

גובה 30 ס"מ / קוטר 22 ס"מ

גובה 30 ס"מ / קוטר 27 ס"מ

גובה 37 ס"מ / קוטר 33 ס"מ