מנורת תליה זכוכית – AM340

מנורת תליה זכוכית – AM340

גובה 39 ס"מ / קוטר 50 ס"מ (גוף זה בנוי משלושה בתי מנורה)

 

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה זכוכית – AM340

גובה 39 ס"מ / קוטר 50 ס"מ (גוף זה בנוי משלושה בתי מנורה)

 

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה זכוכית – AM340

גובה 39 ס"מ / קוטר 50 ס"מ (גוף זה בנוי משלושה בתי מנורה)