ייצור לוכד חלומות נוצץ

2714.package.png 
הניחו לו לתפוס את חלומותיכם הרעים

2714.package.png 

 צרו לוכד לחלומות משלכם.

תלו אותו מעל מיטתכם והניחו לו לתפוס את חלומותיכם הרעים תוך כדי שהוא מאפשר לחלומותיכם הטובים לעבור מבעדו.

2714.package.png 
הניחו לו לתפוס את חלומותיכם הרעים

2714.package.png 

 צרו לוכד לחלומות משלכם.

תלו אותו מעל מיטתכם והניחו לו לתפוס את חלומותיכם הרעים תוך כדי שהוא מאפשר לחלומותיכם הטובים לעבור מבעדו.

2714.package.png 
הניחו לו לתפוס את חלומותיכם הרעים

2714.package.png 

 צרו לוכד לחלומות משלכם.

תלו אותו מעל מיטתכם והניחו לו לתפוס את חלומותיכם הרעים תוך כדי שהוא מאפשר לחלומותיכם הטובים לעבור מבעדו.