העשיריה המופלאה משחק חשבון

4645_package.png 
כיף ללמוד חשבון!

4645_package.png 
 התאימו זוג כרטיסים שסכומם הכולל הוא 10! כיף ללמוד חשבון!
4645_package.png 
כיף ללמוד חשבון!

4645_package.png 
 התאימו זוג כרטיסים שסכומם הכולל הוא 10! כיף ללמוד חשבון!
4645_package.png 
כיף ללמוד חשבון!

4645_package.png 
 התאימו זוג כרטיסים שסכומם הכולל הוא 10! כיף ללמוד חשבון!