ספסל "אייפל"

עץ שיטה

מידות:

140X40X45 – S

175X40X45 – L

מחיר: 

1800 ש"ח S

2400 ש"ח – L

(PR)

ספסל "אייפל"

עץ שיטה

מידות:

140X40X45 – S

175X40X45 – L

מחיר: 

1800 ש"ח S

2400 ש"ח – L

(PR)