אמנות הקרושה

2737_rgb_package.png 

מספיקה ליצירה של לפחות שלוש מהדוגמאות

2737_rgb_package.png 

 סוף סוף, ערכת קרושה אידיאלית עבור ילדים ומתחילים!

התכולה מספיקה ליצירה של לפחות שלוש מהדוגמאות המאוירות: תחתית לכוס, תיק יד אופנתי, תחתית לצלחת, או חגורה אופנתית.

2737_rgb_package.png 

מספיקה ליצירה של לפחות שלוש מהדוגמאות

2737_rgb_package.png 

 סוף סוף, ערכת קרושה אידיאלית עבור ילדים ומתחילים!

התכולה מספיקה ליצירה של לפחות שלוש מהדוגמאות המאוירות: תחתית לכוס, תיק יד אופנתי, תחתית לצלחת, או חגורה אופנתית.

2737_rgb_package.png 

מספיקה ליצירה של לפחות שלוש מהדוגמאות

2737_rgb_package.png 

 סוף סוף, ערכת קרושה אידיאלית עבור ילדים ומתחילים!

התכולה מספיקה ליצירה של לפחות שלוש מהדוגמאות המאוירות: תחתית לכוס, תיק יד אופנתי, תחתית לצלחת, או חגורה אופנתית.