חזור

מנורות תליה

מנורת תליה AM718 / AM719 / AM743

גובה 18 ס"מ / קוטר 18 ס"מ

גובה 23 ס"מ / קוטר 25 ס"מ

גובה 30 ס"מ / קוטר 30 ס"מ

 

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה AM760P / 759P

גובה 21 ס"מ / קוטר 43 ס"מ

גובה 19 ס"מ / קוטר 35 ס"מ

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה חובק אוניה AM622

קוטר 40 ס"מ

 

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה חובק אוניה AM623

קוטר 40 ס"מ

 

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה זכוכית – AM340

גובה 39 ס"מ / קוטר 50 ס"מ (גוף זה בנוי משלושה בתי מנורה)

 

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה חובק אוניה AM807 / AM808 / AM809

גובה 19 ס"מ / קוטר 38 ס"מ

גובה 25 ס"מ / קוטר 50 ס"מ (גוף זה בנוי משלושה בתי מנורה)

גובה 28 ס"מ / קוטר 60 ס"מ

 

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה AM-44

גובה 27 ס"מ / קוטר 50 ס"מ

 

מנורת פעמון ילדים

גובה 35 ס"מ / קוטר 38 ס"מ

(ART)