חזור

מנורות תליה

מנורת תליה AM863

קוטר 28 ס"מ / גובה 24 ס"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה AM630

קוטר 30 ס"מ

מנורת תליה AM5G / AM6G

גובה 23 ס"מ / קוטר 27 ס"מ

גובה 37 ס"מ / קוטר 33 ס"מ

(ART)

מנורת תליה AM31G / AM130G / AM30G

גובה 30 ס"מ / קוטר 22 ס"מ

גובה 30 ס"מ / קוטר 28 ס"מ

גובה 37 ס"מ / קוטר 33 ס"מ

(ART)

מנורת תליה AM300G

גובה 15 ס"מ / קוטר 22 ס"מ

(ART)

 

מנורת תליה AM292G

גובה 15 ס"מ / קוטר 22 ס"מ

(ART)

מנורת תליה AM291G

גובה 19 ס"מ / קוטר 31 ס"מ

(ART)

מנורת תליה AM290G

גובה 34 ס"מ / קוטר 26 ס"מ

(ART)

מנורת תליה AM293G

גובה 30 ס"מ / קוטר 27 ס"מ

(ART)

מנורת תליה AM238D

גובה 14 ס"מ / קוטר 22 ס"מ

(ART)

מנורת תליה AM64 / AM65 / AM70

גובה 22 ס"מ / קוטר 22 ס"מ

גובה 25 ס"מ / קוטר 30 ס"מ

גובה 26 ס"מ / קוטר 36 ס"מ

(ART)

 

 

 

 

 

 

 

מנורת תליה AM217 / AM217P

זכוכית חלקה / זכוכית מעוטרת

גובה 20 ס"מ / קוטר 43 ס"מ

(ART)