חזור

מנורות תליה

מנורת קש – AM516

מידות: קוטר 40 ס”מ / גובה 20 ס”מ

קוטר 55 ס”מ / גובה 22 ס”מ

(ART)

מנורת קש – AM592 / AM591 / AM590

מידות: קוטר 55 ס”מ / גובה 50 ס”מ

קוטר 40 ס”מ / גובה 37 ס”מ

קוטר 27 ס”מ / גובה 25 ס”מ

(ART)

מנורת קש – AM536 / AM535

מידות: קוטר 40 ס”מ / גובה 18 ס”מ

קוטר 55 ס”מ / גובה 22 ס”מ

(ART)

מנורת קש – AM534

מידות: קוטר 40 ס”מ / גובה 36 ס”מ

(ART)

מנורת קש – AM533

מידות: קוטר 50 ס”מ / גובה 28 ס”מ

(ART)

מנורת קש – AM537

מידות: קוטר 45 ס”מ / גובה 30 ס”מ

(ART)

מנורת קש – AM532

מידות: קוטר 50 ס”מ / גובה 35 ס”מ

(ART)

 

 

 

מנורת קש – AM531

מידות: קוטר 53 ס”מ / גובה 40 ס”מ

(ART)

 

 

 

מנורת קש – AM593

מידות: קוטר 40 ס”מ / גובה 40 ס”מ

(ART)

מנורת קש – AM513

מידות: קוטר 44 ס”מ / גובה 45 ס”מ

(ART)

 

 

 

מנורת קש AM504 / AM503

מידות: 50X35 / 60X45

(ART)

 

 

מנורת קש AM506 / AM507

מידות: 45X25 / 60X30

(ART)