חזור

מנורות תליה

מנורת תליה פעמון ברזל AM924 / AM925

L – גובה 20 ס"מ / קוטר 30 ס"מ

XL – גובה 30 ס"מ / קוטר 50 ס"מ

(ART)

 

 

 

 

מנורת תליה פעמון ברזל AM417 / AM418

L – גובה 25 ס"מ / קוטר 50 ס"מ

XL – גובה 30 ס"מ / קוטר 60 ס"מ

(ART)

 

 

 

 

AM412

מידות: גובה 44 ס"מ / קוטר 40 ס"מ

(ART)

מנורת רשת ברזל AM413 / AM414

L – גובה 50 ס"מ / קוטר 35 ס"מ

XL – גובה 60 ס"מ / קוטר 45 ס"מ

(ART)

 

 

מנורת תליה רשת AM918

גובה 17 ס"מ / קוטר 40 ס"מ

(ART)

מנורת תליה רשת AM915

גובה 20 ס"מ / קוטר 36 ס"מ

(ART)

מנורת קש – AM516

מידות: קוטר 40 ס"מ / גובה 20 ס"מ

(ART)

מנורת קש – AM592 / AM591 / AM590

מידות: קוטר 55 ס"מ / גובה 50 ס"מ

קוטר 40 ס"מ / גובה 37 ס"מ

קוטר 27 ס"מ / גובה 25 ס"מ

(ART)

מנורת קש – AM536 / AM535

מידות: קוטר 40 ס"מ / גובה 18 ס"מ

קוטר 55 ס"מ / גובה 22 ס"מ

(ART)

מנורת קש – AM534

מידות: קוטר 40 ס"מ / גובה 36 ס"מ

(ART)

מנורת קש – AM533

מידות: קוטר 50 ס"מ / גובה 28 ס"מ

(ART)

מנורת קש – AM532 / AM542

מידות: קוטר 50 ס"מ / גובה 35 ס"מ

(ART)