חזור

מנורות תליה

מנורת קש פעמון

מידות: XL – קוטר 56 ס”מ / גובה 25 ס”מ

L – קוטר 41 ס”מ / גובה 24 ס”מ

(ART)

 

 

AM50/AM51

מידות: קוטר 60 ס”מ / 32 ס”מ

(ART)

 

 

 

AM52

מידות: קוטר 60 ס”מ

(ART)

 

 

 

מנורת כיפה וזכוכית

מידות: קוטר 40 ס”מ

(ART)

 

 

 

מנורת תליה AM-43

גובה 23 ס”מ / קוטר 50 ס”מ

 

מנורת תליה AM-42

גובה 28 ס”מ / קוטר 51 ס”מ

 

מנורת תליה AM-41

קוטר 32 ס”מ

(ART)

 

מנורת תליה AM-44

גובה 50 ס”מ / קוטר 27 ס”מ

 

AM412

מידות: קוטר 40 ס”מ

(ART)

 

 

 

AM941

מידות: קוטר 35 ס”מ / גובה 40 ס”מ

(ART)

 

 

 

AM940

מידות: קוטר 35 ס”מ / גובה 40 ס”מ

(ART)

 

 

 

אהילי תלייה פסי מתכת גדולים

זהב עתיק / נורות פחם

ניתן לקבל על פס מתכת או עיגול מתכת

(MNR)