שולחנות סלון

_mg_3782-s

_mg_3782-s
שולחן 1

_mg_3799-s
שולחן 1 (זווית נוספת)

_mg_3806-s
שולחן 2

_mg_3822-s
שולחן 3

_mg_3842-1-s
שולחן 4

_mg_3851-s
שולחן 5

_mg_7694-s
שולחן 6

080911-_mg_0819-s
שולחן 7

231111-_mg_7754-s
שולחן 8

150311_mg_2699-s
שולחן 9

080911-_mg_1037-s
שולחן 10

150311_mg_2682-s
שולחן 11

231111-_mg_7887-s
שולחן 12

061011-_mg_3275-s
שולחן 13

_mg_3782-s

_mg_3782-s
שולחן 1

_mg_3799-s
שולחן 1 (זווית נוספת)

_mg_3806-s
שולחן 2

_mg_3822-s
שולחן 3

_mg_3842-1-s
שולחן 4

_mg_3851-s
שולחן 5

_mg_7694-s
שולחן 6

080911-_mg_0819-s
שולחן 7

231111-_mg_7754-s
שולחן 8

150311_mg_2699-s
שולחן 9

080911-_mg_1037-s
שולחן 10

150311_mg_2682-s
שולחן 11

231111-_mg_7887-s
שולחן 12

061011-_mg_3275-s
שולחן 13

_mg_3782-s

_mg_3782-s
שולחן 1

_mg_3799-s
שולחן 1 (זווית נוספת)

_mg_3806-s
שולחן 2

_mg_3822-s
שולחן 3

_mg_3842-1-s
שולחן 4

_mg_3851-s
שולחן 5

_mg_7694-s
שולחן 6

080911-_mg_0819-s
שולחן 7

231111-_mg_7754-s
שולחן 8

150311_mg_2699-s
שולחן 9

080911-_mg_1037-s
שולחן 10

150311_mg_2682-s
שולחן 11

231111-_mg_7887-s
שולחן 12

061011-_mg_3275-s
שולחן 13