ריהוט מטבח

290511-_mg_2583-s

_mg_7917-s
שידת איחסון למטבח 1

_mg_4135-s
שידת איחסון למטבח 2

080911-_mg_0921-s
שידת איחסון למטבח 3

290511-_mg_2718-1-s
שידת איחסון למטבח 4

090211-img_0243-1-l-_s
שידת איחסון עם מגירות למטבח 1

290511-_mg_2715-1-s
שידת מגירות למטבח

290511-_mg_2583-s
שילוב בין שתי שידות איחסון

231111-_mg_8038-s
כוננית איחסון\נוי\משטח עבודה למטבח

290511-_mg_2583-s

_mg_7917-s
שידת איחסון למטבח 1

_mg_4135-s
שידת איחסון למטבח 2

080911-_mg_0921-s
שידת איחסון למטבח 3

290511-_mg_2718-1-s
שידת איחסון למטבח 4

090211-img_0243-1-l-_s
שידת איחסון עם מגירות למטבח 1

290511-_mg_2715-1-s
שידת מגירות למטבח

290511-_mg_2583-s
שילוב בין שתי שידות איחסון

231111-_mg_8038-s
כוננית איחסון\נוי\משטח עבודה למטבח

290511-_mg_2583-s

_mg_7917-s
שידת איחסון למטבח 1

_mg_4135-s
שידת איחסון למטבח 2

080911-_mg_0921-s
שידת איחסון למטבח 3

290511-_mg_2718-1-s
שידת איחסון למטבח 4

090211-img_0243-1-l-_s
שידת איחסון עם מגירות למטבח 1

290511-_mg_2715-1-s
שידת מגירות למטבח

290511-_mg_2583-s
שילוב בין שתי שידות איחסון

231111-_mg_8038-s
כוננית איחסון\נוי\משטח עבודה למטבח