פח נייר מעוצב

thumbpaperwork.jpg
 פח ממוחזר מדפי מגזין

paprtsork.jpg
מיוצר על ידי קבוצת "שכולו טוב", בידי אנשים המתמודדים בהצלחה עם אתגרים פיזיים ונפשיים.
הפח מורכב מגלילי נייר מגזין צבעוני והנו מוצר אקולוגי.
thumbpaperwork.jpg
 פח ממוחזר מדפי מגזין

paprtsork.jpg
מיוצר על ידי קבוצת "שכולו טוב", בידי אנשים המתמודדים בהצלחה עם אתגרים פיזיים ונפשיים.
הפח מורכב מגלילי נייר מגזין צבעוני והנו מוצר אקולוגי.
thumbpaperwork.jpg
 פח ממוחזר מדפי מגזין

paprtsork.jpg
מיוצר על ידי קבוצת "שכולו טוב", בידי אנשים המתמודדים בהצלחה עם אתגרים פיזיים ונפשיים.
הפח מורכב מגלילי נייר מגזין צבעוני והנו מוצר אקולוגי.