חפירה ארכיאולוגית של חיפושית

thumbbug.jpg

bug.jpg   bug2.jpg
ערכה לחפירה ארכיאולוגית למציאת שרידי חיפושית בחול.

מחיר: 30 ש"ח

thumbbug.jpg

bug.jpg   bug2.jpg
ערכה לחפירה ארכיאולוגית למציאת שרידי חיפושית בחול.

מחיר: 30 ש"ח

thumbbug.jpg

bug.jpg   bug2.jpg
ערכה לחפירה ארכיאולוגית למציאת שרידי חיפושית בחול.

מחיר: 30 ש"ח